LogareMeniul utilizatorului

Open
Oferte Recomandate

Manastirea Saharna

Mănăstirea Saharna, este situată la 8 km de Rezina, 45 km de or. Orhei și 120 km de Chișinău. Complexul monastic și rezervația naturală se întinde pe o suprafață de 670 de hectare și sunt luate sub ocrotirea statului.

În defileul mănăstirii, spre apus fusese mai înainte un schit numit Horodiște, având o bisericuță săpată în stâncă cu hramul Bunavestire. Pe la 1776 un schimonah, Vartolomeu Ciungul, venind din Rusia cu câțiva frați și monahi și găsind schitul nelocuit, au reparat biserica și chiliile și s-au așezat în ele.

În 1863, în vremea starețului Serafim, a mai fost construită o biserică, cea de iarnă, cu hramul Nașterea Măicii Domnului, cu un corp de chilii. De la întemeierea mănăstirii, în 1776, și până în 1919 această mănăstire a fost condusă de 24 stareți.

Funcționarea mănăstirii a fost întreruptă în 1964, când în locul călugărilor, care au fost alungați, în mănăstire a fost amenajat un spital pentru copiii cu handicap. Biserica Sfânta Treime a fost transformată în depozit al spitalului, iar biserica de iarnă — în club. În interiorul complexului monastic s-a zidit o casă și o cantină. Acesta a funcționat până în 1990, când, la cererea credincioșilor satului Saharna, a fost redeschisă mănăstirea. În 1992 au fost reparate chiliile, trapeza, bucătăria, și stareția. Unul dintre primii călugări ai mănăstirii reinființate a fost ieromonahul Neonil. Acest preot a venit din România la mănăstirea Saharna, refugiindu-se în 1944, de la mănăstirea Rudi.

Mănăstirea rupestră de la Saharna se află la câteva sute de metri de amplasamentul mănăstirii. De dimensiuni reduse, schitul-manastire de la Saharna nu are o semnificație arhitectonica deosebită, dar posedă o valoare istorică incontestabilă, legată de construirea mănăstirii de zid Saharna. Biserica schitului, mai degrabă un paraclis, are scobit în interiorul stâncii un altar, desparțit de naosul rectangular de un mic iconostas. Câteva chilii continuă anfilada încăperilor. Din cauza demolării peretelui de fațadă, construit din stânca originara, actualul perete este zidit din blocuri de cotileț.

Biserica schitului, construită în 1776 a avut hramul "Buna vestire" ctitorul ei fiind schimonahul Bartolomeu. Dimensiunile mănăstirii rupestre sunt de 17m X 5m. O terasă largă unește toate parțile componente ale schitului, formând o compoziție alungită. Planul bisericii "Buna vestire", are forma unui patrulater cu lungimea de 5,3 m și lățimea de 4,1 m, înălțimea fiind de 2,5 m. Mănăstirea rupestră a fost reparată în anii 1991-1994. Cele 4 chilii săpate în stâncă, situate lângă această biserică, au fost reparate în 1997. În apropierea bisericii rupestre se află o peșteră îngustă în care, conform unei legende, s-a retras în schimnicie ieromonahul Vartolomeu, întemeietorul mănăstirii.

Sursa: www.moldova.org

More in this category: Manastirea Tipova »
top